Gezondheid

Lica aan de Zevenhuizerplas

Lica aan de Zevenhuizerplas

De Saarloos Wolfhond is over het algemeen een gezond ras dat behoorlijk oud kan worden. Een leeftijd van 12 à 13 jaar is eerder regel dan uitzondering.

Ondanks de goede gezondheid van het ras, moeten de honden worden getest op erfelijke aandoeningen als ze voor de fokkerij worden gebruikt. Het fokreglement van de rasvereniging schrijft dit ook voor. Uiteraard heb ik Lica laten controleren op de aandoeningen waarvoor een genetische test is ontwikkeld: dwerggroei en DM. Lica is vrij van beide aandoeningen.

Voor PRA (diverse oogaandoeningen) is nog geen genetische test beschikbaar, hier moet klinisch onderzoek uitkomst bieden. Het spreekt vanzelf dat Lica ook hiervoor is onderzocht. Ze is vrijgegeven voor alle oogaandoeningen. HD komt bij hoge uitzondering voor. Lica heeft HD A, de beste uitslag. Epilepsie komt bij de Saarlooswolfhond ook af en toe voor. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp op de website van de rasvereniging AVLS. Ook voor HD verwijs ik je graag naar de website, waar je in het onderwerp ´gezondheid´ nog veel meer informatie kunt vinden.